Extra eisen legionellapreventie voor onderdeel zorginstelling

Vraag:

In onze zorginstelling bieden wij individueel verblijf aan cliënten uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De appartementen, waarin cliënten zelfstandig wonen, maken deel uit van grotere complexen. De doelgroep wordt gezien als extra kwetsbaar. Het drinkwaterbedrijf moet daarom op strengere eisen controleren wat betreft legionella. Om aan de eisen te kunnen voldoen, moeten wij grote investeringen per appartement doen. Omdat de appartementen deel uitmaken van een complex bieden de aanpassingen onvoldoende garantie. Legionellabesmetting kan immers uit een ander deel van de instelling voortkomen. Daarmee worden de investeringen nutteloos.

Antwoord:

Op grond van de Woningwet moet het waterleidingnet in een complex voldoen aan NEN-norm 1006. In deze norm staat dat afzonderlijke woningen een terugslagklep moeten hebben. Zo kan besmetting vanuit de ene woning niet - via het collectieve net - in een andere woning komen. Het Waterleidingbesluit verplicht om voor de zorgwoningen een risicoanalyse uit te voeren. Als hieruit blijkt dat er kans bestaat op legionellagroei, bent u als eigenaar verplicht een beheersplan te maken. Hierin geeft u aan met welke eenmalige en/of periodieke maatregelen u de risico's beheerst. Zo voldoet u aan de huidige wettelijke eisen.
Het Waterleidingbesluit wordt naar verwachting op 1 juli 2011 opgevolgd door het Drinkwaterbesluit. Hierdoor vallen zorgwoningen niet meer onder de legionellapreventie.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl