Kleine speeltuin moet aan dezelfde regels voldoen als pretpark

Vraag:

Ik heb een recreatieboerderij met terras. In 2000 kreeg ik een bouwvergunning voor een speeltuintje. Na een bezoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) moest ik het speeltuintje verwijderen omdat ik blijkbaar niet aan de eisen voldeed. De wet stelt dezelfde eisen aan de veiligheid van kleine speeltuinen als grote pretparken. De kosten voor een speeltuin die voldoet aan de wetgeving zijn voor mij erg hoog. Het verdwijnen van de speeltuin leidt tot omzetverlies. De gemeente heeft de veiligheid toch al goedgekeurd door de bouwvergunning te verlenen?

Antwoord:

De gemeente heeft onvoldoende expertise om de veiligheid van uw speeltuin te beoordelen. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft die expertise wel. De omvang van uw speeltuin is in dit verband niet belangrijk. Kleine speeltuinen moeten even veilig zijn als grote. Daarom moeten kleine speeltuinen, net als grote, voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl