Navulbare verpakking of monoverpakking

Vraag:

De Milieudienst wil dat ik navulbare verpakkingen gebruik. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) geeft de voorkeur aan monoverpakkingen.

Antwoord:

De VWA stelt monoverpakkingen niet verplicht. U mag alle verpakkingen (her)gebruiken, zolang de hygiëne goed is en de temperatuur van het product aan de eisen voldoet.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl