Ongekoelde producten na 2 uur verkopen

Vraag:

Ik mag vanaf de toonbank alleen bederfelijke producten verkopen die niet langer dan 2 uur ongekoeld zijn. Als de producten langer dan 2 uur te koop staan, moet ik ze vernietigen. Dit vind ik niet terecht, want de producten zijn nog goed na die 2 uur.

Antwoord:

U moet bederfelijke waar altijd gekoeld (onder 7°C) bewaren. Voor kantines en restaurants bestaat een ontheffingsregeling van 2 uur. Na deze 2 uur is de verkoop niet langer verantwoord. De kans op bederf neemt toe en de uitgroei van ziekteverwekkende bacteriën wordt te groot. De consument neemt het product bovendien mee naar huis en onderweg kan de temperatuur nog verder oplopen. In uitzonderingsgevallen mag u de ontheffing breder toepassen. De randvoorwaarden voor deze uitzondering zijn vastgelegd in uw hygiënecode. Als u van de twee-uursregeling gebruik maakt, moet u de producten registreren of coderen en de derving registreren.
Overigens mag u zelf laten onderzoeken of iets bederfelijk is of niet. Bij de meldkamer van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is een lijst aanwezig met adressen van onderzoekslaboratoria.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl