Wel drank in minibar, niet in automaat

Vraag:

Waarom mag ik wel drank verkopen in een minibar, maar niet via een automaat op de gang?

Antwoord:

De overheid is tegen automaten met drank op de gang, omdat leeftijdscontrole dan niet mogelijk is. U mag alleen een minibar of drankenautomaat in een hotelkamer plaatsen als u over een drank- en horecawetvergunning beschikt. Daarnaast moet degene die de hotelkamer gebruikt minimaal 18 jaar zijn. Als er alleen zwak-alcoholhoudende drank in de minibar staat, is de minimale leeftijd 16 jaar.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl