Leidinggevende op drank- en horecavergunning zetten

Vraag:

Ik ben horecaondernemer en schenk alcohol. Als mijn zaak open is, moet er volgens de Drank- en Horecawet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Ik heb een medewerker met een verklaring Sociale Hygiëne als leidinggevende op de vergunning gezet. Betekent dit dat ik bij elke personeelswisseling een nieuwe vergunning moet aanvragen?

Antwoord:

Bij het in dienst treden van een leidinggevende moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen en hem op de vergunning laten zetten. Een wijziging van de Drank- en Horecawet is in juli 2009 aangeboden aan de Tweede Kamer. Vereenvoudiging van het vergunningstelsel is een onderdeel daarvan. Het kabinet stelt voor dat nieuwe leidinggevenden op een bijlage bij de vergunning kunnen worden bijgeschreven. U hoeft geen nieuwe Drank- en Horecawetvergunning meer aan te vragen. Wel blijft de eis gehandhaafd dat er altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn tijdens openingstijden. Dat is een van de voorwaarden voor het verstrekken van alcohol bestemd voor gebruik ter plaatse. Het is nog niet bekend wanneer de wetswijziging in zal gaan.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl