ZVW-premie stagiair levert veel administratief werk op

Vraag:

De loonheffingmeldingsplicht geldt ook als een stagiair maar één dag per maand werkt. De ZVW-premie is dan € 1. Omdat ik geen ander personeel in dienst heb, moet ik dit bedrag overmaken naar de Belastingdienst. Mijn boekhouder moet voor die € 1 ZVW-premie relatief veel administratief werk verrichten. Dit staat niet in verhouding tot het lage bedrag dat ik aan de Belastingdienst moet betalen.

Antwoord:

Voor stagiairs die één keer per maand komen werken, mag u een formulier over een langere termijn invullen (6 tot 12 maanden). U kunt de verschuldigde ZVW-lasten over deze termijn vooraf betalen. Het is niet mogelijk om van tevoren over meerdere loontijdvakken aangifte te doen, omdat het gaat om een kleine doelgroep. Andere doelgroepen zouden dan ook in aanmerking komen. De Belastingdienst onderzoekt manieren om de loonaangifte te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door de betaalwijze makkelijker te maken en door het mogelijk te maken om maandaangiften met ongewijzigde gegevens eerder in te dienen. Het is niet haalbaar om voor de ZVW een apart aangiftesysteem te ontwikkelen. De Belastingdienst wil eerst kijken hoe de vereenvoudiging van het totale systeem uitpakt, voordat ze verdere stappen onderneemt.


bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl