Meer mogelijk bij economische noodzaak?

Vraag:

Moet de gemeente niet meewerken als ik voor de nevenactiviteit de economische noodzaak aantoon?

Antwoord:

Op grond van jurisprudentie wordt een bedrijfsmatige activiteit ruimte geboden voor enige uitbreiding om de continuïteit van het bedrijf te behouden. Over het algemeen betreft een uitbreiding van 10% van de reeds aanwezige bebouwing.
Indien een nevenactiviteit in het bestemmingsplan is gedefinieerd als een ondersteunende en kleinschalige activiteit bij en voor een hoofdfunctie, is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige activiteit. Voor deze activiteit is er geen economische noodzaak voor uitbreiding. De verhouding van ruimtegebruik van de hoofdfunctie en nevenactiviteiten is van tevoren afgewogen. Op deze wijze kan de hoofdfunctie behouden blijven oftewel voldaan worden aan de bestemming. De wens tot  uitbreiding kan slechts binnen deze marge uitgebreid worden.
In de bouwregels wordt het maximale geregeld. Het economische aspect is daarbij helemaal niet relevant.