Maisdoolhof, geen moeilijke puzzel

Vraag:

Heb ik voor een maïsdoolhof een vergunning nodig?

Antwoord:

Er zijn verschillende vormen van doolhoven en labyrinten op agrarische gronden. Een doolhof is een puzzeltocht met een onzichtbare route en keuzen (zoektocht); een labyrint is een pad, meestal zichtbaar en met één vaste route naar eindpunt. Doolhoven worden vaak gecombineerd met puzzelthema’s als dagje uit. Omdat maïs vanaf half augustus tot begin oktober voldoende hoog is voor een puzzelroute, worden er veel maïsdoolhoven aangelegd waarbij het patroon inspeelt op het thema (bijvoorbeeld ‘piraterij’ of ‘Asterix’).
Een doolhof of labyrint kan dus variëren van een simpele wandeling op een agrarisch beteeld perceel tot een toeristisch product en evenement. De vergunning hangt af van de ‘zwaarte’ van de activiteit(en):
•    Het aanleggen van een onverhard pad op agrarisch beteelde grond kan geen probleem geven. Sommige gemeenten zullen dit plaatsen onder de medebestemming ‘extensief recreatief medegebruik’. Als de agrarische productie niet meer het hoofddoel is, maar recreatie, kan dit strijdig worden met de agrarische hoofdbestemming. Overigens: een doolhof (hagen; schermen) in een recreatiebestemming zal meestal goed passen, en in een natuurbestemming meestal onmogelijk zijn.
•    Bouwsels (bruggen, uitkijktorens), verhardingen (ook tijdelijk) en tijdelijke gebouwen zijn onderwerp van het bestemmingsplan. Ook parkeerterrein. Dit dient u voor te leggen aan de gemeente. Handig is wellicht de evenementenvergunning. In deze vergunning zijn tevens afspraken te maken over parkeren, veiligheid, periode, openingstijden, ‘horeca’, afval e.d. zodat daarover geen misverstanden ontstaan.
•    Is het doolhof een structureel gebruik van een vaste plek (dus jaarlijks), dan is een (mede)bestemming noodzakelijk. De verwoording van deze medebestemming hangt af van bovengenoemde ‘zwaarte’.

bron: www.landregels.nl HW