Is Neospora besmetting geregeld?

Vraag:

Op ons boerenwandelpad komen ook honden. Is er gevaar voor besmetting Neospora van mijn koeien? Zijn hier regels voor?

Antwoord:

De parasiet Neospora canicum is een belangrijke veroorzaker van abortus onder runderen. De hond fungeert als gastheer voor deze parasiet en brengt deze over via de ontlasting in het gras (weiland of maaisel) dat de koe eet. Het Kenniscentrum Recreatie heeft in 2008 onderzoek laten doen.  Neospora komt in Nederland voor op 76 procent van de melkvee bedrijven en 61 procent van vleesveebedrijven . De kans op overdracht van moederkoe op kalf is veel groter dan de kans op besmetting van de koe door de hond. Deze kans is slechts 4,5 procent. Dat komt neer op 1,4 besmettingen per 100 runderen per jaar. De eigen hond van het bedrijf blijkt een belangrijke factor op bedrijven met Neospora. De hond van bezoekers of recreanten geeft dus een hele  kleine extra kans op besmetting. Er zijn geen wettelijke regels. Agrariërs kunnen huisregels maken. Zij kunnen besmetting beperken door de eigen hond en andere honden hun behoefte te laten doen op plekken waar koeien er niet mee in aanraking komen zoals wegbermen, en de honden aan te lijnen op wandelpaden.


bron: www.landregels.nl HWNoot.
Bron: Rapport Risico’s van Neospora bij wandelen met de hond, Kenniscentrum Recreatie, 2008
Brochure ‘Oproep aan hondenbezitters’ van LTO Noord Informatiecentrum.