Altijd eieren stempelen?

Vraag:

Als houder van hobbykippen wil ik graag mijn eieren verkopen. Moeten mijn eieren via een keuringsstation gestempeld, gekeurd en/of gesorteerd worden?

Antwoord:

In Nederland is het verplicht om alle eieren die voor de consumptie verkocht worden van een stempel te voorzien. U mag zelf deze stempel aanbrengen op de eieren. U bent verplicht de eieren te stempelen met een gekocht, officieel stempel met levensmiddeleninkt (kortom: u mag niet een eigen code met potlood op een ei schrijven). Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de afnemer gelden aanvullende regels:
- Als de afnemer de consument is: hoeven de eieren niet via een keur- of pakstation. Voorwaarde is wel dat u de eieren ongesorteerd verkoopt.
- Als de afnemer een groothandel of winkel is moeten de eieren wel via een keur- of pakstation en moet u geregistreerd staan bij het productschap voor pluimvee en eieren of de vervangende brancheorganisatie.
- Als u meer dan 250 kippen houdt moet u geregistreerd staan bij het productschap voor pluimvee en eieren, het registratienummer wat u van het PVE krijgt moet ook opgenomen zijn in het stempel.


Volgens de EU moeten eieren altijd bestempeld worden, maar mag een lidstaat een uitzondering maken onder de 50 kippen. Nederland als lidstaat heeft deze uitzondering niet gemaakt. In de praktijk gedoogt de NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren) in Nederland verkoop van ongestempelde eieren van uw eigen kippen indien het minder dan 50 kippen betreft en indien u alleen in uw eigen boerderijwinkel de eieren verkoopt.


U moet de eieren binnen 21 dagen na de leg verkopen, de tht datum op het ei mag maximaal 28 dagen na de leg zijn.


 


bron: www.landregels.nl  14 juli 2014 MvB