Webwinkel detailhandel?

Vraag:

Mag ik een webwinkel beginnen of is dat detailhandel?

Antwoord:

Een webwinkel bestaat uit het op internet verzorgen van in- en verkoop. Dit kan gezien worden als een beroep aan huis. Een webwinkel wordt detailhandel als de producten uitgestald en opgeslagen zijn voor potentiële klanten. Ook de plaats en de omvang van de opslag van de producten en het verzenden is van belang. Begin 2011 is een webwinkel bij een agrarisch bedrijf door de rechter als detailhandel beoordeeld. De kern in de uitspraak vormde de constatering dat er hier sprake was van detailhandel omdat klanten de webwinkel konden bezoeken en de producten (i.c. fietsen) ter plekke waren opgeslagen. De webwinkel zelf (het vanuit een gebouw verzorgen van de website en klantafwikkeling) is niet als detailhandel aangeduid. Bij een agrarische webwinkel of webwinkel als beroep aan huis is klantbezoek, opslag en verzending zodoende bepalend voor de ruimtelijke ordening, en niet de internetactiviteit op zich (Raad van State 201006526/1/H1, 13 april 2011). Een ophaalpunt van producten door een vaste groep klanten is bij een agrarisch bedrijf zonder vergunning toegestaan.


bron: www.landregels.nl   HW