Wel of geen BTW bij schooleducatie?

Vraag:

Voor ons agrarisch bedrijf  maken we gebruik van de landbouwregeling en dragen we geen BTW af, en ook onderwijs is vrijgesteld van BTW. Van de belastingdienst moet ik voor de boerderijeducatie opeens 19% BTW in rekening brengen, terwijl de school alleen een rekening wil zonder BTW. Hoe zit dat?

Antwoord:

Voor nevenactiviteiten op de boerderij geldt dat de fiscus die voor de BTW los ziet van het landbouwbedrijf. Voor de BTW verricht u met educatie een dienst waarvoor u 19% BTW in rekening moet brengen. De school of stichting waar u de educatie in rekening brengt, maakt vaak zelf gebruik van de onderwijsvrijstelling van BTW, zodat zij geen BTW kunnen verrekenen. Dit betekent niet dat scholen uitsluitend facturen zonder BTW ontvangen: ook de potloden en schoolschriften zijn inclusief BTW en worden gewoon door de school betaald. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als educatieboer om de BTW te regelen. Als een stichting  of school stelt een factuur ‘zonder BTW’ te wensen, verleggen zij de BTW-vraag naar u als bedrijf. En: vermeld u op uw factuur geen BTW, dan is het bedrag voor de fiscus inclusief BTW.
Als u gebruik maakt van de landbouwregeling voor BTW-vrijstelling, dan bepaalt de omvang van de inkomsten van de nevenactiviteiten of u werkelijk dit BTW-bedrag moet afdragen. De grens ligt in 2011 bij  € 1.883,-- aan af te dragen BTW (kleine ondernemersregeling): zou u minder BTW moeten betalen dan dit bedrag, dan hoeft u niet af te dragen. Sommige diensten binnen het onderwijs kunnen worden verricht met BTW-vrijstelling. Dit geldt voor bijzondere situaties van lesgeven.  Het meedoen van een boerderij in een lesprogramma is hieronder niet inbegrepen.


Overigens:  als educatie maar een enkele excursie met onkostenvergoeding ‘voor de limonade’ betreft en u voor boerderijeducatie geen uurvergoeding wilt ontvangen, dan kent de fiscus een aparte IB-regeling kleine neveninkomsten voor ‘excursies, rondleidingen en lezingen’. De fiscus werkt mee aan vergoeding van onkosten voor lezingen en rondleidingen, op uw bedrijf of elders.


Overigens: activiteiten in de zorglandbouw en kinderopvang verrichten diensten waarvoor door de fiscus is bepaald dat geen BTW in rekening gebracht en verrekend mag worden.


bron: www.landregels.nl   HW