Streekwijn in boerderijwinkel

Vraag:

Mag ik in mijn boerderijwinkel streekwijn en streekbier verkopen?

Antwoord:

Het verkopen van alcohol is onderwerp van de Drank- en Horecawet (DHW). De Drank en Horecawet maakt onderscheid tussen het verstrekken van drank voor ‘gebruik ter plaatse’(horeca) en ‘verstrekken voor gebruik elders’(slijterij of winkel), met de bijbehorende horecavergunning of slijterijvergunning. Alcohol mag u nooit verkopen aan mensen jonger dan 16 jaar, en sterke drank met meer dan 15% alcohol pas vanaf 18 jaar. De Voedsel en Waren Autoriteit(nVWA) toetst of de verstrekking van alcohol onder de DHW valt, niet de gemeente. Per 2012 wordt de Drank en Horecawet herzien, en toetst de gemeente wel (nieuwe DHW). Voor de verkoop van gesloten flessen alcohol vereist de DHW dat u een slijterijvergunning heeft. De gemeente verstrekt deze vergunning, want de gemeente bekijkt of een slijterijvergunning op uw plek gewenst is.

U heeft ook een slijterijvergunning nodig voor de verkoop van zelf, ter plaatse of elders van uw gewassen gemaakte wijn, advocaat, boerenjongens of bier.
Schenken om te laten proeven is in een slijterij verboden. Daar heeft u DHW-horecavergunning voor nodig. Vooral op markten is de verleiding groot: maar het is formeel verboden.
De verkoop van flessen wijn of bier als onderdeel van uw kaas- of streekpakket of ook de fles witte wijn bij asperges, wordt gedoogd en gezien als een activiteit die buiten de DHW valt, mits ‘kleinschalig’.
Alcohol is vanwege  de openbare orde ook onderwerp van de Algemeen Plaatselijke Verordening van uw gemeente. De gemeente kan dus los van de DHW eisen voor de openbare orde stellen. Per 2012 is het gehele alcoholbeleid en toezicht bij de gemeenten.


bron: www.landregels.nl   HW