Veegplan !?

Vraag:

Ik hoor sinds kort het woord ‘veegplan’ bij de gemeente als het om bestemmingsplannen gaat. Is er wat veranderd?

Antwoord:

Volgens de Wet ruimtelijke ordening moet elke gemeente het bestemmingsplan voor het buitengebied in 2013 op orde hebben. Veel gemeenten hebben hier hard aan gewerkt maar ze zien dat het bestemmingsplan niet alles kan voorspellen en niet alles voor de toekomst kan regelen. Daarom zijn er gemeenten die één of twee keer per jaar, op een vast moment, alle nieuwe plannen van burgers verzamelen en dan in één gezamenlijke procedure het bestemmingsplan gaan aanpassen (‘herzien’). Deze herziening met die vaste ronde noemt men een ‘veegplan’. Voordeel is dat legeskosten verdeeld  kunnen worden en dat alles in één pakket en in één procedure besloten kan worden. Nadeel is dat u op bepaalde datums moet letten.


De gemeente moet altijd kunnen motiveren waarom ze medewerking geven aan een plan: een goede gemeentelijke Structuurvisie is hiervoor de basis. Ondernemers en burgers kunnen het beste ook de Structuurvisie en ander vastgesteld beleid van de gemeente als vertrekpunt voor hun plannen nemen.


bron: www.landregels.nl   HW