Producten uitwisselen tussen boerderijwinkels

Vraag:

Wij hebben als groepje boeren allemaal een boerderijwinkel in onze streek, maar met een verschillend assortiment. Nu willen we in de regio producten onderling uitwisselen. Wat zijn de hygiëne-eisen voor de regionale distributie tussen onze winkels?  

Antwoord:

De hygiëne-eisen zijn afhankelijk van de producten die uw groep onderling uitwisselt tussen de boerderijwinkels. In principe geldt dat hoe kwetsbaarder het product (zuivel, vers vlees, eieren; gesneden producten), hoe strenger de hygiëne-eisen zijn. Bij kwetsbare producten zal sneller en vaker er geregistreerd moeten worden door de producent, de distributeur of de houder van de opslag waar de producten liggen, dat bijvoorbeeld de temperatuur en houdbaarheidsdatum nog binnen de veilige marge zijn. U bent in ieder geval verplicht om:
   - U te registreren bij de nVWA
   - Te werken met een voedselveiligheidsplan/HACCP plan
   - Traceerbaarheid van de producten mogelijk te maken
In een voedselveiligheidsplan (hygiënecode) zijn de hygiëne-eisen omschreven die gelden voor alle boeren die de producten uitwisselen en voor de distributeur. U kunt een voedselveiligheidsplan laten maken voor uw situatie, maar u mag ook werken met een algemene hygiënecodes voor uw productgroep. U vindt de meest recente hygiencodes via deze link: http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-food/dossier/haccp/overzicht-hygienecodes. De basis voor een goede hygiëne is het handhaven van de juiste temperatuur voor een product bij vervoer, opslag en verkoop; goede reiniging van ruimten, gescheiden bewaren van producten, handhaven van de THT data en registratie.
Bij kwetsbare producten is gekoeld transport verplicht. U mag met bijvoorbeeld koelboxen de temperatuur waarborgen, u bent niet verplicht met een koelwagen te rijden bij vlees, bij zuivel wel. Het is wel aan te raden met een koelwagen te rijden. Bij kwetsbare producten registreert u de temperatuur. Om de voedselveiligheid te waarborgen, is het belangrijk dat u zorgt voor een juiste verslaglegging en dat u deze registratie ook aan de nVWA controleurs kan laten zien.
Traceerbaarheid van de producten is gericht op het vinden van de oorzaak van een probleem: als er iets is met een van de producten bij een van de boerderijwinkels, dan moet terug te halen zijn welk product dat was, wanneer en hoe lang het bij het magazijn is geweest en onder welke temperatuur, van welke producent het afkomstig was en welke productiepartij. Bovendien is het verstandig om te werken met het FIFO-principe: First in, First out. De producten die het eerst zijn aangekomen in het magazijn of de winkel, gaan er ook als eerste weer uit. Natuurlijk werkt u altijd schoon en netjes en bestrijd u ongedierte. Ook ongediertebestrijding dient u te registreren.


bron: www.landregels.nl   MvB