Controlekosten zelfzuivel, eieren en vlees

Vraag:

Op ons akkerbouwbedrijf verkochten we altijd groente en fruit aan huis. Hier zijn geen controlekosten aan verbonden. Mijn zoon en zijn nieuwe vriendin willen nu uitbreiden met zelfgemaakte zuivelproducten, eieren en diepvriesvlees van onze runderen. Opeens moeten we zelf de controlekosten betalen. Is het terecht dat de kosten voor zuivelbereiders bij de boerderijzuivelbereiders zelf liggen?

Antwoord:

Hoe kwetsbaarder het product, hoe strenger de eisen. Bij meer kwetsbare producten als zuivel, vlees en eieren zullen er dus vaker controles worden uitgevoerd en verplichte monsters worden genomen om de kwaliteit van het product te controleren en te bewaken.
Alle producten die u verkoopt en verwerkt zijn onderworpen aan een voedselveiligheidsplan (hygiënecode), waarin de soort en frequentie van de controle is afgesproken. Het zelf verkopen of verwerken van groente of fruit geeft geen verplichte controlekosten voor de boer of verwerker (jam, soepproducent etc), de controle op deze producten valt onder de Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en is een publiek betaalde controle.
Zelf zuivel verwerken, eieren stempelen of verkopen en zelf (laten) slachten geven wel verplichte controlekosten voor de boer en voor de verwerker (slager). Deze controles zijn geregeld via de Landbouwkwaliteitswet en de controle is uitbesteed aan verschillende organisaties en gedeeltelijk geprivatiseerd. Voor het veilig verwerken van boerderijzuivel, waarin Nederland een lange traditie kent, is dat het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteit Zuivel). Voor het slachten en verwerken van vlees is dat de KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) en voor eieren het CPE (Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten). Het is wettelijk terecht dat een (gedeelte van) de controlekosten voor kwetsbare producten bij de producent of verwerker liggen. 

Overigens zijn de supermarkten het er niet mee eens dat zij ook tot de heffingsplichtigen behoren voor eieren. De rechtbank in Utrecht stelde de supermarkten in het gelijk. (Uitspraak LJN: BO9319, Rechtbank Utrecht , SBR 10/2737 d.d. 30-12-2010). Het ministerie van EL&I gaat tegen deze uitspraak van de bestuursrechter in beroep. Pas als het ministerie dit hoger beroep verliest, heeft het mogelijk gevolgen voor de controlekosten op basis van de Landbouwkwaliteitswet.


bron: www.landregels.nl   MvB