Bezoekers op open wagen

Vraag:

Bij onze open dag vervoerden we de bezoekers achter de trekker op een open wagen, gezellig ingericht met strobalen voor een goed zitcomfort. We rijden dan over ons eigen land en ook een klein stukje over de openbare weg. Mag dat zomaar?

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan op de openbare weg. Het is namelijk volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens verboden “personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.” Daar is maar één uitzondering op: als het vervoer gebeurt in een door de gemeente goedgekeurd evenement, zoals een optocht. Bijvoorbeeld met carnaval. Indien u zo’n goedgekeurd evenement met een door de gemeente verleende vergunning hebt, kan uw verzekeringsmaatschappij een maatwerkoplossing bieden voor de aansprakelijkheidsverzekering tijdens het evenement.

Het is volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens niet expliciet verboden om met een wagen achter uw trekker personen te vervoeren op uw eigen land, maar de intentie van de wet is dat er uitsluitend personenvervoer plaatsvindt met daarvoor bedoelde en ingerichte vervoermiddelen. Uw verzekeraar zal u dus niet verzekeren voor personenvervoer met ongeschikte middelen. U kunt daarom niet met platte wagens, tractoren, e.d. personen vervoeren, want die zijn bedoeld en ingericht voor goederentransport of als werkmaterieel.
U bent altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw bezoekers. U kunt als vervoerder aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken met de passagiers. De verantwoordelijkheid en daarmee de aansprakelijkheid van de van bestuurders van tractoren waarmee personen worden vervoerd, weegt zeer zwaar en is niet te verzekeren. Zeker niet met vervoer van kinderen en ook niet op eigen terrein. U kunt wel één persoon op de bijrijdersplaats van de trekker vervoeren, omdat dit een officiële zitplaats is. Zie ook de vraag over bijrijderszitje.
Wilt u personen vervoeren met de tractor, dan zult u moeten investeren in een daarvoor ingerichte wagen met deugdelijke en veilige zitplaatsen en een kenteken (wegtreintje) én daarover ook met de betreffende wegbeheerders en de verzekeraar uitdrukkelijke overeenstemming moeten hebben. Zie ook de vraag over wegtreintjes. Uw verzekeringsmaatschappij kan extra eisen stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van het voertuig (constructie, afsluitbare ingang, relingen e.d.). Deze eisen kunnen per maatschappij verschillen.
Als de wagen getrokken wordt door één of meer paarden, mogen daarmee personen worden vervoerd, ook op de openbare weg. Sommige gemeenten hebben in hun Plaatselijke Verordening regels gesteld voor het gebruik van wagens achter paarden zoals huifkarren; soms is daar dan een gemeentelijke vergunning of ontheffing voor nodig en worden ook eisen gesteld aan de bestuurder (vaardigheid) en wagen of huifkar (bewijs van deugdelijkheid). Zie ook de vraag over huifkarren en wegtreintjes.

bron: www.landregels.nl Eindredactie: W. Bruil, IAR en C. van Rossum, de Onze Verzekeringen, MvB, oktober 2011