BSO op bezoek, ook BTW

Vraag:

Voor ons agrarisch bedrijf  maken we gebruik van de landbouwregeling en dragen we geen BTW af, en ook onderwijs is vrijgesteld van BTW. Ik weet dat ik als educatieboer wel 19% BTW in rekening moet brengen als een schoolklas langskomt. Geldt dit ook voor BSO groepen die langskomen?

Antwoord:

Voor nevenactiviteiten op de boerderij geldt dat de fiscus die voor de BTW los ziet van het landbouwbedrijf. Voor de BTW verricht u met educatie een dienst waarvoor u 19% BTW in rekening moet brengen. Het maakt niet uit of er dan een school, een stichting of een BSO groep langskomt. De BSO waar u de educatie in rekening brengt, maakt vaak zelf gebruik van de vrijstelling van BTW onder de Wet Kinderopvang, zodat zij geen BTW kunnen verrekenen. Dit betekent niet dat BSO’s uitsluitend facturen zonder BTW ontvangen: ook het eten voor de kinderen is inclusief BTW en die BTW wordt gewoon door de BSO betaald. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als educatieboer om de BTW te regelen. Als een BSO stelt een factuur ‘zonder BTW’ te wensen, verleggen zij de BTW-vraag naar u als bedrijf. En: vermeld u op uw factuur geen BTW, dan is het bedrag voor de fiscus inclusief BTW.
Als u gebruik maakt van de landbouwregeling voor BTW-vrijstelling, dan bepaalt de omvang van de inkomsten van de nevenactiviteiten of u werkelijk dit BTW-bedrag moet afdragen. De grens ligt in 2011 bij  € 1.883,-- aan af te dragen BTW (kleine ondernemersregeling): zou u minder BTW moeten betalen dan dit bedrag, dan hoeft u niet af te dragen. U stuurt wel een factuur met BTW, maar bij uw aangifte van de BTW valt u onder de kleine ondernemersregeling en hoeft u geen BTW af te dragen of krijgt u de reeds afgedragen BTW weer terug van de belastingdienst.
Zie ook het antwoord ‘educatie en BTW’.


bron: www.landregels.nl    MvB okt 2011