Zelf BSO en BTW

Vraag:

Ik wil starten met een BSO op de boerderij. Moet ik dan 19% BTW in rekening brengen, net als voor mijn boerderijeducatie?

Antwoord:

BSO (Buiten Schoolse Opvang) kunt u op twee manieren regelen, met beiden een apart BTW regime:
1.    U voldoet met uw BSO aan alle eisen zoals gesteld in de Wet en het besluit Kinderopvang en u bent bovendien een geregistreerd kindcentrum in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Uw BSO op de boerderij is vrijgesteld van BTW: u brengt dus geen BTW in rekening bij de ouders (en u heeft geen aftrek van het BTW-deel van de uitgaven).
2.    U voldoet niet aan de eisen van de Wet Kinderopvang of u bent niet geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Uw BSO op de boerderij is een dienst en belast met 19% BTW: u brengt dus 19% BTW in rekening bij de ouders (en u heeft wel aftrek van het BTW-deel van de uitgaven).
Kortom: alleen een BSO die voldoet aan de eisen in de Wet Kinderopvang en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang is vrijgesteld van BTW. Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als hun kinderopvangorganisatie, gastouderbureau en gastouder staan geregistreerd in het LRK. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het LRK. De Belastingdienst mag via het LRK controleren of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag, en controleert zo meteen of uw BSO is vrijgesteld van BTW. Elke gemeente moet toezicht houden op de Wet Kinderopvang. De gemeenten hebben dat landelijk uitbesteed naar de GGD’s.
Zie ook het antwoord ‘educatie en BTW/BSO en BTW’.


bron: www.landregels.nl   MvB oktober 2011