Bord aan de weg?

Vraag:

Mag ik voor mijn bedrijf een bord aan de weg plaatsen, en hoe zit het  met wegwijzers naar mijn bedrijf?

Antwoord:

a.Het plaatsen van informatie- of reclameborden is een weerbarstig onderwerp. De bemoeienis verschilt sterk per gemeente. Hoofdregel is dat borden geen verkeersafleiding moeten geven: op eigen erf achteraf beoordeeld door de wegeigenaar, en in de wegberm altijd vooraf beoordeeld door de wegeigenaar (Wegenwet). Veel gemeenten vinden de ‘veiligheid en openbare orde’ van reclame, welstands- of landschapseffecten zo belangrijk dat zij in de APV en soms bestemmingsplan eigen regels voor borden hebben opgesteld. De gemeente Oudewater zegt het zo: “Voor allerlei reclame-uitingen – zoals uithangborden, reclameposters of spandoeken – gelden regels. Als dat niet zo was, zou de hele gemeente er binnen de kortste keren als één grote advertentie kunnen uitzien.” Veel gemeenten vinden dat elk bord via een omgevingsvergunning vooraf moet worden getoetst: dan kunnen zij alles vooraf toetsen als (of namens) de wegeigenaar en als handhaver van eigen regels. Raadpleeg dus eerst de website van uw gemeente.
Dit alles geldt zowel voor tijdelijke als vaste borden, als ook voor spandoeken.  Borden en spandoeken die juist bedoeld zijn voor verkeerswaarschuwingen, bijvoorbeeld bij een evenement of maatschappelijke actie, worden anders beoordeeld dan reclame- of informatieborden. Het maakt niet uit of de borden vast in de grond staan of mobiel zijn. Er zijn meestal geen afstandsnormen vanaf de weg geregeld; de zichtbaarheid en afleiding zijn dus de  -vaak subjectieve-  criteria. U moet dit zelf inschatten en bij grote twijfel de wegbeheerder of gemeente raadplegen. Bouwborden zijn bijna altijd zonder vergunning toegestaan, evenals borden voor maatschappelijke acties.
Kortom: neem verantwoordelijk bij uw keuze over de aard en de plek van het bord vanuit het aspect ‘verkeersveiligheid’,  dan is uw verhaal op orde: waarbij u voor een bord in de wegberm altijd toestemming vraagt, en waarbij u voor bord op eigen erf en gevel eerst de gemeentesite leest.
NB Gemeenten kunnen reclamebelasting (precariobelasting) heffen voor geplaatste informatieborden.

b.Wegwijzers of verwijzingsborden staan in de wegberm en zijn dus altijd afhankelijk van de medewerking van de wegeigenaar. De overheid ziet dit niet als een veiligheidsaspect maar als een technische vraag van de weginrichting. Gemeenten en provincies gebruiken daarom voor toeristische wegwijzers de CROW-richtlijn Toeristische bewegwijzering. De richtlijn heeft geen wettelijke basis; het is een handvat. Lokale verschillen kunnen dus voorkomen. Veel gemeenten hebben – vaak met de recreatieve sector – afspraken gemaakt welke gezamenlijke uitstraling van de recreatie is gewenst.  Bebording en bewegwijzering hoort hier dan bij. (De richtlijn is uitsluitend op papier beschikbaar ad €32 bij CROW; vraag uw gemeente of provincie om een kopie van voor u relevante pagina’s .)
Het neerzetten van tijdelijke weg- en parkeerwijzers voor evenementen is het beste aan te kaarten bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Het zo maar plaatsen van bordjes in de wegberm (‘Feest Jan rechtdoor’) is in principe verboden en de politie kan verwijdering eisen. Net zoals bordjes voor bouwverkeer wordt plaatsing van dit type bescheiden bordjes gedoogd. Denk in ieder geval er aan de bordjes erna op te ruimen. Een ‘tijdelijke’ wegwijzer voor de camping verwijst niet naar een tijdelijke activiteit.

c. Met de komst van de Wabo (omgevingsrecht) menen sommige gemeenten dat voor borden –welke ook – altijd een omgevingsvergunning is vereist; dat is niet  juist. Gemeenten moeten kunnen aangeven waar het is geregeld. Vraag daarom altijd vooraf  en neutraal:  “Waar staat het? Dan weten we waar ik, en u, op moeten letten.”
NB. U kunt voor het plaatsen van borden langs de openbare weg ook digitaal toestemming vragen bij de wegeigenaar met de berichtenbox voor bedrijven: https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl.De berichtenbox is een beveiligde en persoonlijke omgeving die werkt via de DigiD. Er is een berichtenbox voor burgercontact zoals UVV, en een berichtenbox voor ondernemers. Via de berichtenbox kan een bedrijf vragen stellen, maar ook transacties verrichten, zoals een vergunning voor een bord. Een vergunning kost geld; vind de tarieventabel per provincie of legestabel per gemeente.

bron: www.landregels.nl  HW