Verbreding niet per se in nieuwe rechtsvormen

Vraag:

Ik hoor allerlei juridische constructies van collega’s die een tweede tak beginnen. Moet dat echt of kan het ook binnen mijn landbouwbedrijf?

Antwoord:

Een multifunctioneel bedrijf is uniek omdat de landbouwtak verbonden is met uw andere activiteiten. De kleintjes in de kinderopvang mogen de kalfjes voeren. Cliënten in de zorg doen nuttig en zinvol werk in het seizoensritme van de boerderij. Juist die samenhang maakt dat u iets bijzonders te bieden heeft. U presenteert uw bedrijf naar buiten als één geheel. En in uw dagelijkse werk zijn alle activiteiten in elkaar gevlochten.
Die samenhang van landbouwtak en neventak is voor veel wet- en regelgeving belangrijk. Het leidt tot één bestemming in bestemmingsplan, één inrichting voor milieuvergunning en geurtoets, gebruik van landbouwvrijstelling voor waardeverandering, of afrekening als één fiscale eenheid. Indien deze samenhang binnen het werk van het familiebedrijf vertrekpunt is, is er niet direct een reden tot juridische opsplitsing. Er kunnen andere redenen zijn om te splitsen. Meestal als gevolg van samenwerking met derden. Bedenk dan dat juridische opsplitsing ook kan leiden tot opsplitsing voor vergunningen (dit is geen automatisch gevolg! Alle regels werken meestal los van elkaar).
De bedrijven die kiezen voor aparte bedrijfsvormen voor de tweede tak, doen dit meestal om verantwoordelijkheden en zeggenschap te scheiden bijvoorbeeld omdat één iemand binnen de familie de tak (grotendeels) uitvoert, of omdat de tak juist bij iemand buiten het landbouwbedrijf komt te liggen.
Bij verpachting is een niet-agrarische neventak geen onderdeel van de pachtovereenkomst: dit moet apart worden afgesproken.
Als een bedrijf de klant als investeerders wil laten deelnemen is een aparte rechtspersoon handig. Een ‘vriendenstichting’ kan dan bijvoorbeeld geld lenen aan het bedrijf.

Tip: Op zoek naar de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf? Download en lees voor concrete voorbeelden de brochure ‘Rechtsvormen in de multifunctionele landbouw’ over de meest geschikte rechtsvormen van www.multifunctionelelandbouw.nl en brochure Multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011. Zie ook vraag over landbouwvrijstelling.


Bron: www.landregels.nl    Brochure Multifunctionele landbouw en de fiscus. nov 2011