Subsidie voor tweede tak

Vraag:

Is er subsidie voor de start van een tweede tak bij mijn agrarisch bedrijf? Ik kan niet zo veel vinden.

Antwoord:

Er zijn geen vaste subsidies voor de start van een tweede tak naast uw agrarisch bedrijf. Het rijk stimuleert jongeren onder de 40 jaar om een agrarisch bedrijf over te nemen. Dit staat in de ‘subsidieregeling jonge landbouwers’. Jonge landbouwers kunnen bij het ministerie van EL&I subsidie aanvragen voor investeringen in grond, gebouwen, machines, verplaatsbare installaties en overige landbouwinvesteringen. Meer informatie op www.drloket.nl. Is een tweede tak onderdeel van de opvolging dan kan dit een ingang bieden.

Subsidie kunt u aanvragen bij overheden als een bijdrage of steun aan uw tweede tak. Soms zijn er provinciale of gemeentelijke regelingen waar (een deel van) uw idee in kan passen. Het kan een goede mogelijkheid zijn om een gedeelte van uw investeringen te laten financieren, vooral als u samenwerkt of een maatschappelijke bijdrage levert met uw plan. Subsidie is maatschappelijk geld, zodat er verantwoording en administratie bij komt kijken. Bovendien heeft subsidie als bijkomend effect dat uw kosten en/of afschrijvingen lager worden. U realiseert dan meer fiscale winst.
De fiscus kent bij wijze van ‘subsidie’ verschillende soorten aftrekposten om start en innovatie aantrekkelijker te maken. Aftrekposten verlagen uw fiscale winst, zodat u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Het is een belastingbesparing, u krijgt geen bedrag uitgekeerd. Om voordeel te hebben van aftrekposten dient u wel winst te maken. Denk bij uw investering daarom ook aan een goede planning van uw liquiditeit.
Bij de start van een tweede tak zijn aftrekposten van belang voor starters en zelfstandigen, voor investeringen en voor innovaties. Overleg met uw boekhouder of accountant of uw activiteit voor een regeling in aanmerking komt.


bron: www.landregels.nl   HW