Afrekenen verkoop grond

Vraag:

Als ik als agrarisch bedrijf grond verkoop aan mijn buurman, moet ik dan met de fiscus afrekenen? Speelt de landbouwvrijstelling?

Antwoord:

Ons Nederlandse belastingsysteem bevordert de voortzetting van familiebedrijven zoals landbouwbedrijven. Ons belastingsysteem belast de waardeverandering van agrarische grond voor de boer of tuinder niet, zolang u het blijft gebruiken als landbouwgrond. Deze uitzondering heet de landbouwvrijstelling. Met de landbouwvrijstelling is het mogelijk om zonder belastingheffing grond door te geven aan opvolger, of te verkopen aan een andere ondernemer met een agrarisch bedrijf (er gelden voorwaarden zoals termijn van voortzetting). Waardestijging door verbeteringswerken zoals drainage, moet wel worden afgerekend. Verkoop aan een niet-agrarisch bedrijf geeft een waardestijging die moet worden afgerekend.


bron: www.landrgels.nl     brochure: Multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011