Herinvesteringsruimte tijdig benutten

Vraag:

Kan ik de regeling van herinvesteringsreserve gebruiken voor een nieuwe, tweede tak op mijn agrarisch bedrijf?

Antwoord:

De herinvesteringsreserve (HIR) is een fiscale regeling. Normaal moet u over de opbrengst van de verkoop van een productiemiddel, zoals een trekker, belasting betalen. Het is immers inkomen. Dit is niet handig want de fiscus begrijpt dat u deze winst weer nodig heeft voor aankoop van een nieuw productiemiddel. De belastingwet regelt dit via uw herinvesteringsreserve (HIR). Als u de boekwinst op uw balans in een HIR onderbrengt, blijft directe belastingheffing achterwege. Koopt u een ander bedrijfsmiddel terug, dan wordt de HIR op het investeringsbedrag afgeboekt. Hierdoor krijgt het nieuwe bedrijfsmiddel een lagere boekwaarde. Dit beïnvloedt ook de afschrijving op het nieuwe bedrijfsmiddel.
Wilt u deze regeling inzetten voor een niet-agrarisch tak? Dan gelden er voorwaarden voor de HIR:

In principe moet u voor (verkochte) bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meer dan tien jaar herinvesteren in eenzelfde soort bedrijfsmiddel. Verkoopt u bijvoorbeeld een stal, dan moet u herinvesteren in een stal. U mag altijd herinvesteren in bedrijfsmiddelen die u sneller dan tien jaar afschrijft. Dat kan zonder de eis van ‘eenzelfde soort bedrijfsmiddel’.

Maar wat als u een deel van het melkquotum verkoopt en later wilt investeren in de inventaris bij uw kinderopvang? Er kan dan soms discussie ontstaan of dit ‘eenzelfde soort bedrijfsmiddel’ is. Wat blijkt: als uw tweede tak onderdeel uitmaakt van de agrarische onderneming, kunt onder de HIR van de verkoop van een bedrijfsmiddel in de ene tak gebruiken voor een (her)investering in de andere tak. Dus: u heeft bijvoorbeeld melkquotum en al jaren een kleine kinderopvang, u verkoopt een deel van het melkquotum en herinvesteert in de inventaris van uw agrarische kinderopvang.

Ook bij staking van een bedrijf of bedrijfstak zijn er mogelijkheden om te reserveren en later te herinvesteren. Deze reserve kan worden afgeboekt op de investeringen in een nieuwe onderneming. In de nieuwe onderneming moet u binnen twaalf maanden investeren. Overleg over de precieze voorwaarden met uw accountant.

Tip: heeft u uitgebreide investeringsplannen? Bijvoorbeeld herontwikkeling van uw gronden tot een nieuw agrarisch recreatiebedrijf? Bij dit soort ingewikkelde investeringen maakt de fiscus graag vooraf duidelijke afspraken met u over hoe dit fiscaal doorwerkt. Bijvoorbeeld op het gebied van de waardeveranderingen van de agrarische grond en de herinvesteringen.


bron: www.landregels.nl   Brochure: multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011