Afrekenen sloop of verkoop gebouw

Vraag:

Waar moet ik fiscaal op letten als ik deelneem aan sloopregeling of als ik een gebouw verkoop?

Antwoord:

Wie een bouwrecht krijgt, krijgt ‘gratis’ een financieel voordeel. Situaties van verkoop van een gebouw, sloop in combinatie met herbouw of beëindiging van het bedrijf gevolgd door een nieuw gebruik (bestemming), zijn daarom voor de fiscus belangrijke momenten om de winst van dit bouwrecht na te gaan, en indien nodig te verrekenen. In geval van beëindiging of verplaatsing wordt gekeken naar de stakingswinst. De gerealiseerde meerwaarde telt mee in de stakingswinst en wordt belast in box 1 als winst uit onderneming. Bij de ruimte-voor-ruimte-regeling gaat het om het positieve verschil tussen taxatiewaarde van bedrijf plus woning vóór, en de waarde ná deelname aan de regeling. Zijn de te slopen gebouwen in privébezit, dan is verkoop van de nieuwe woning of het bouwrecht ook in box 1 belast, nu als resultaat uit overige werkzaamheden. Bij zelf bouwen met verhuur ligt het weer anders.
Om misverstanden te voorkomen, adviseert de Belastingdienst om vooraf contact te nemen.


bron: www.landregels.nl