Veel BTW tarieven: slim scheiden

Vraag:

Als agrarisch bedrijf wil ik meerdere nevenactiviteiten combineren: zorg, kinderopvang, recreatie en verkoop. Hoe ga ik met de BTW om? Elke tak moet ik anders doen.

Antwoord:

BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde (of omzetbelasting). De naam zegt het al: er wordt een heffing gelegd op de vergoeding dan wel omzet op goederen en diensten. Als ondernemer int u die omzetbelasting door dit uw klant in rekening te brengen. De omzetbelasting die u betaalde bij inkoop voor de goederen en diensten, mag u hiervan aftrekken. Als het saldo positief is moet u BTW afdragen; als het saldo negatief is, ontvangt u de BTW terug van de fiscus. Dat noemen we verrekenen. Zo wordt in een hele keten de heffing steeds verrekend en betaalt uiteindelijk slechts de eindgebruiker (de laatste klant) de feitelijke belasting. Bij de BTW int u eigenlijk belasting namens het rijk, het zijn geen kosten.

Uw landbouwbedrijf valt automatisch in de landbouwregeling. Maakt u gebruik van de landbouwregeling, dan mag u geen BTW in rekening brengen bij uw klanten. U kunt het BTW-deel van uw inkoop en investeringen dan niet verrekenen en daarmee terug ontvangen van de fiscus. U kunt er zelf voor kiezen om met uw landbouwbedrijf de ‘BTW in te gaan’. Hiervoor dient u een verzoek in bij de belastingdienst. U bent wel 5 jaar gebonden aan uw keuze. Kiest u voor BTW-belaste ondernemerschap, dan wordt u behandeld als normale BTW-ondernemer.
Let op: landbouw is de enige activiteit waarvoor u kunt kiezen voor ‘BTW innen en afdragen’. Landbouw is hiermee een uitzondering op de regel. Alle andere activiteiten, van zorg tot recreatie, en van verkoop van producten tot educatie, kennen geen keuze. Deze activiteiten zijn verplicht vrijgesteld of verplicht belast met BTW.

Voor de omzetbelasting of BTW kijkt de belastingdienst niet naar het bedrijf als geheel, maar naar de activiteiten binnen uw bedrijf. Een activiteit is vrijgesteld van BTW of niet.

BTW kent vastgestelde tariefspercentages: in Nederland 6%, 19% en het nul-tarief. Dit nul-tarief komt voor bij export. De voorwaarden voor vrijstelling en de tarieven per activiteit kunnen veranderen in de tijd. U vindt de BTW tarieven per activiteit op www.belastingdienst.nl/zakelijk bij ‘omzet, BTW en winst’.

Zorg, kinderopvang, onderwijs, en natuurbeheer zijn verplicht vrijgesteld. Recreatie, productverkoop, horeca en activiteiten zoals kookworkshops of poldersport, zijn belast met BTW. U kunt hierin niet kiezen. Vaak gelden duidelijke voorwaarden als een activiteit is vrijgesteld. Bijvoorbeeld: kinderopvang is vrijgesteld van BTW als uw kinderopvang voldoet aan de eisen in de Wet Kinderopvang en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan bent u BTW-plichtig. Boerderij-educatie valt niet onder de onderwijsvrijstelling en is belast met 19% BTW.

Bij multifunctionele ondernemers lopen er al snel BTW-verplichte (recreatie, verkoop) en BTW-vrijgestelde (zorg, kinderopvang) door elkaar. U hoeft hiervoor geen aparte juridische bedrijven op te richten. Wel moet u in uw boekhouding duidelijk de takken scheiden naar inkoop, kosten en verkoop. Bij gezamenlijke inkoop moet u de inkoop in redelijkheid en met onderbouwing over de takken verdelen voor de vooraftrek. Bijvoorbeeld naar het aantal dagdelen per tak, of op basis van de omzet (verkoop). U kunt hierover, voordat u de activiteit start, afspraken maken met de belastinginspecteur.


bron: www.landregels.nl    Brochure: Multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011


update dec 2014