Weinig BTW toch rekenen

Vraag:

Ik heb een kleine activiteit die wel BTW-plichtig is. Nu hoor ik dat ik dan geen BTW hoef op te nemen omdat de omzet te gering is. Klopt dat?

Antwoord:

U gebruikt de landbouwregeling voor uw landbouwactiviteiten? Dan bepalen de BTW-plichtige nevenactiviteiten, zoals uw educatie- of recreatietak, of u daadwerkelijk de BTW moet afdragen aan de belastingdienst. Zou u maar weinig BTW hoeven af te dragen? Dan valt u wellicht onder de ‘kleine ondernemersregeling’. De grens ligt in 2014 bij € 1.345,-- aan af te dragen BTW. Als u niet meer BTW hoeft betalen dan dit bedrag, hoeft u het in het geheel niet af te dragen. Als u meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 aan BTW dient af te dragen, hoeft u slechts u een gedeelte van de BTW af te dragen en hebt recht op een korting.
Ook als u onder de kleine ondernemersregeling valt, moet u wel gewoon BTW in rekening brengen aan uw klanten. 


bron: www.landregels.nl   Brochure: Multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011  update dec 2014


check altijd op www.belastingdienst.nl