BTW en multifunctioneel gebouw

Vraag:

Vorig jaar liet ik een gebouw neerzetten voor recreatie zorg. De bouw kostte 121 000 euro inclusief 21 000 euro BTW. Ik gebruik het gebouw voor 20% van de uren voor verhuur als groepsaccommodatie, en voor zo’n 80% voor de kinderopvang. Hoe zit het met de BTW?

Antwoord:

Verhuur van een groepsaccommodatie voor recreatie is een belaste prestatie (21% BTW). De kinderopvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang, en is daarmee een vrijgestelde prestatie. U kunt in dit geval voor de groepsaccommodatie 20% van 19.000 euro BTW aftrekken als voorbelasting; u kunt dus maximaal 3.800 euro BTW terugvorderen. Als de verhouding tussen belast en onbelast gebruik is veranderd, kan dit gevolgen hebben voor de BTW op het gebouw.

Wat als u het gebruik na een paar jaar verandert? Bijvoorbeeld eerst voor de zorg, en dan na vier jaar voor de boerderij-educatie? Dan moet u de BTW herzien. De omzetbelasting kent voor onroerende zaken een herzieningsperiode van 10 jaar. Dat betekent dat vanaf het gebruik van de goederen of het gebouw tot negen boekjaren verder, u als ondernemer zelf moet beoordelen of de BTW situatie nog terecht is. Klopt de totale teruggevorderde BTW nog? Of mag u nog extra BTW terugvragen? Voor roerende zaken (bijvoorbeeld machines) geldt een herzieningstermijn voor de BTW van 5 jaar.


bron: www.landregels.nl   Brochure: Multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011  update dec 2014