BTW en veranderend gebruik gebouw

Vraag:

Ik heb een gebouw voor ontvangst van gasten vijf jaar geleden gebouwd voor 121 000 euro inclusief 21 000 euro BTW. Ik heb de 21 000 euro BTW als voorbelasting afgetrokken. Nu wil ik in hetzelfde gebouw zorg gaan verlenen aan ouderen, voor de komende zes jaar heb ik een goed contract met een zorginstelling en dat geeft beter rendement. Ik stop dan met losse recreatie en ontvangst van gasten. Hoe zit dat met de BTW?

Antwoord:

Recreatie is een met BTW belaste activiteit, zorg is vrijgesteld. De wijziging van uw activiteit valt binnen de herzieningsperiode van tien jaar voor de BTW op uw investering. U zult de BTW moeten herzien. Dit jaar (jaar vijf) en de komende jaren zal telkens iedere jaar 1/10 van 21 000 euro btw moeten worden herzien. In totaal zult u 5/10 van de BTW moeten terugbetalen aan de fiscus. In de omgekeerde situatie zou u vijf keer 10% van de BTW van de fiscus terugontvangen.


 


bron: www.landregels.nl   Brochure: Multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011   update dec 2014