Hobbykas niet in het land

Vraag:

Mag je een hobbykas op agrarisch land neerzetten bij een schuur?

Antwoord:

In bijna alle bestemmingsplannen buitengebied is bepaald dat alle gebouwen binnen het agrarisch bouwvlak moeten, of – voor burgers – in het vlak van de woonbestemming. Er is soms een kleine uitzondering voor veldschuren geregeld die dan geldt voor boeren, vaak niet voor hobbyboeren. Kassen en dus hobbykassen zijn ook gebouwen. Bestemmingsplannen trekken een scherpe grens tussen boeren en burgers, voor wat ze wel en niet mogen. Boeren mogen meer want zij hebben de grond nodig voor hun inkomen. Bestemmingsplannen gebruiken de term ‘volwaardig bedrijf’ om te bepalen of iemand professioneel agrariër is. Professionele tuinders krijgen voor (professionele) kassen en zogenoemde teeltondersteunende voorzieningen (plastic tunnels) ruimere mogelijkheden buiten dit bouwvlak. De  bouwregels zijn voor elke plek in Nederland te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl; elke plek moet hierop in ieder geval in 2013 te vinden zijn.
Als de situatie in de vraag een veldschuur betreft, is een hobbykas bijna nooit toegestaan. Is de schuur onderdeel van een agrarisch bouwvlak of woonbestemming, dan kan er dus meer.


bron: www.landregels.nl    HW