Landbouw wordt nevenfunctie

Vraag:

Hoe kunnen wij een bedrijf bestemmen waarvan de landbouwproductie niet meer de hoofdfunctie is?

Antwoord:

Allereerst: in de Wro is die functie de hoofdfunctie die ruimtelijk de hoofdfunctie is. De ruimtelijke hoofdfunctie is af te leiden uit de ruimtelijke omvang van grondgebruik, erf en gebouw, en uit de ruimtelijke effecten van met name verkeer. Een veel voorkomend misverstand is dat het inkomen leidend is voor vaststelling van de hoofdfunctie. Inkomen en tijdsbesteding (of de bezettingsgraad bij recreatie) zijn zo mogelijk indicatoren om de bedrijfsmatigheid vast te stellen, maar het zijn nooit doorslaggevende criteria voor het vaststellen van de hoofdfunctie voor de r.o.
Een eerste toets dient dus na te gaan of de constatering uit de vraag is gebaseerd op een juiste onderbouwing.(1)


 


Bij twee (of meer) ruimtelijke hoofdfuncties waarvan de landbouw er een van is, is volgens de SVBP (2) een ‘gemengde’ bedrijfsbestemming een bruikbare uitkomst. Overigens kan volgens dezelfde systematiek een bedrijf worden bestemd tot bijvoorbeeld ‘Agrarisch bedrijf – met recreatiebedrijf’.


In beide gevallen is het vereist na te gaan of de regels ruimte geven aan bouwmogelijkheden voor de agrarische productietak in dezelfde mate als is voorzien in de bestemming van agrarisch bedrijf.
De gemengde bestemming biedt beleidsmatig meer mogelijkheden voor maatwerkbeleid en voor een ontsnapping uit het in sommige provincies strakke beleid voor nevenactiviteiten op agrarische bedrijven.


 


(1) Door de nadruk op erf en gebouwen raakt gemakkelijk de betekenis van het bedrijf voor het agrarisch landschap (grondgebruik en oppervlakte) uit beeld. Evenzo wordt de eerste indruk van de bezoeker bepaald door het visuele beeld van de ontvangst op het terrein en gebouwen, en is de inzet voor de agrarische productie gemakkelijk als ‘ondergeschikt’ te beleven.
(2) SVBP = Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen is onderdeel van de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.


 


bron: www.landregels.nl  HW10jan2013