Werksituatie telt ook voor zzp'r

Vraag:

Ben ik als opdrachtgever aansprakelijk bij het inhuren van een zzp’r?

Antwoord:

Bij het inhuren van een zzp’r of freelancer kan de opdrachtgever van de zzp’r een zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vragen: deze verklaring voorkomt aanslagen van loonheffing en premie bij u als opdrachtgever.
Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor de werkomgeving van de zzp’r, freelancer of gedetacheerde indien dit werk binnen uw bedrijfsvoering, op uw gronden of in uw gebouwen wordt verricht. U heeft een zorgplicht voor de aansprakelijkheid, dwz dat u verplicht bent om te zorgen voor een veilige werkomgeving als de opgedragen werkzaamheden binnen de bedrijfsvoering liggen zoals een zzp’r die helpt met oogsten of bouwen. Bij de opdrachtgever ligt de bewijslast om te bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Pas indien u niet aan uw zorgplicht heeft voldaan, kan u nalatigheid worden verweten en kunt u eventuele schade als gevolg van die nalatigheid moeten vergoeden zoals letsel door een ongeluk.
De Hoge Raad oordeelde in 2012 dat ook zzp’rs een beroep kunnen doen op arbeidsrechtelijke bescherming bij arbeidsongevallen. Dit leidde tot aanscherping van de hiervoor beschreven zorgplicht bij het inhuren van arbeid. De zzp’r kan zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten maar dat doet niets af aan de zorgplicht van de opdrachtgever.


bron: www.landregels.nl         HW  mei2013