Onderdak seizoensmedewerkers

Vraag:

Ik heb seizoenswerkers nodig. Kan ik hen zo maar onderdak bieden?

Antwoord:

Huisvesting van tijdelijke medewerkers is een gevoelig punt. Het lijkt al snel op (tijdelijke) bewoning. Het is in Nederland niet toegestaan zo maar in een gebouw (tijdelijk) te wonen. We willen dat iedereen goed en veilig onderdak heeft. We willen niet dat verhuurders hiermee sjoemelen. Dat betekent dat de gemeenten een apart beleid hebben over verhuur van woningen of van gebouwen voor tijdelijke huisvesting. Het beleid is verwerkt in de regels van het bestemmingsplan voor uw bedrijf of op een andere locatie. Het woord in beleid en regels is arbeidsmigranten. Verhuurders van gebouwen kunnen hun gebouw voor hen beschikbaar stellen, na aanpassing van het bestemmingsplan, of door een beroep te doen op een tijdelijke bestemming op basis van de Crisis- en Herstelwet. Nu zal de gemeente niet wakker liggen van een slaapplek voor een stagiair op een hooizolder of stacaravan. Voor overnachting van ingehuurde seizoensmedewerkers ligt de grens duidelijk scherper.
De branche heeft ter bescherming van de arbeidsmigranten en voor borging van het tijdelijke karakter naar gemeenten toe, hiervoor een certificering bedacht, via het Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten van Stichting Normering Flexwonen (SNF). De goede uitzendbureaus hebben een ‘sociaal’ keurmerk via de Stichting Normering Arbeid (ABU).


bron: landregels.nl HW