Q-koorts zelf meewegen bij bouwplan

Vraag:

Moet ik bij bouwplannen rekening houden met Q-koorts?

Antwoord:

Q-koorts is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren (met name geiten en schapen) op mensen. In 2011 zijn er in Nederland circa 100.000 mensen besmet waarvan er ongeveer 25 zijn overleden door de Q-koorts. De dieren kunnen tegen Q-koorts worden gevaccineerd.
Bij huisvesting van geiten en schapen is het aspect van volksgezondheid dus van belang. Er zijn voor Q-koorts geen ‘rekenregels’ waaraan een veehouderij moet voldoen zoals afstand, of type stal. In het algemeen moet de gemeente het aspect volksgezondheid meewegen. Het constateren dat er geen onderzoeksgegevens van effecten of andere data zijn, is geen argument om geen beslissing te nemen. De Raad van State oordeelde nog in februari 2014 dat binnen de grenzen van zorgvuldigheid het aspect Q-koorts geen reden is om een vergunning (Wet milieubeheer) te weigeren (201304679/1/A4 van 12 februari 2014).
In het algemeen wordt daarom nagegaan of er ‘voldoende’ afstand is met bijvoorbeeld een woonbestemming. In aansluiting met geurregels wordt dan minimaal 50 of 100 meter aangehouden. De wijze van bedrijfsvoering en het aantal dieren spelen ook een rol. Vanuit de ruimtelijke ordening is vanwege het onderdeel ‘maatschappelijke uitvoerbaarheid’ overleg met de omgeving vereist en verstandig.


 


bron: www.landregels.nl