Crowdfunding slim oppakken

Vraag:

Ik lees veel over crowdfunding. Kan dat zo maar? Moet ik aan wetgeving voldoen?

Antwoord:

Crowdfunding staat voor deelname van klanten in bestedingen of investeringen van een bedrijf, organisatie of activiteit. Er zijn drie ingangen te onderscheiden die elk te verbinden zijn met andere wetgeving.


Ten eerste kan de deelname van klanten liggen in de exploitatie van een product of dienst. Meestal in de vorm van abonnement, klantenkaart, adoptie, kortingsactie, voorintekening en dergelijke: hierdoor neemt de klant deel in de financiële risico’s of lasten van de exploitatie.
Deze vormen gaan over aankoop of voorfinanciering van product of dienst: zij vallen onder het kooprecht en consumentenrecht. Wanneer het product of dienst normaal wordt geleverd, is bijna elke creatieve actie mogelijk.


Een tweede ingang is deelname in investeringen, in de vorm van schenking, lening of borg van aankoop van grond, realisatie van gebouwen of installaties. Ook feitelijke deelname in eigendom is mogelijk (aandeel).
Deze vormen gaan over geld lenen en eigendom van onroerend goed. Op dit onderdeel is de wetgever alert in de bescherming van de consument tegen misbruik.


Een derde ingang is deelname in maatschappelijke activiteiten op het bedrijf zoals donatie voor natuureducatie, sponsoring van PR-materiaal of een bijdrage in natura zoals vrijwilligerswerk in natuurbeheer.


Subsidie of fondsen zijn meestal gericht op één van de drie ingangen.
Het onderscheid van de drie ingangen (exploitatie – vermogen – maatschappelijk) is belangrijk voor de wetgeving. Maak dit onderscheid in uw strategie voor crowdfunding.


 


bron: www.landregels.nl     Zie ook onder publicaties: Crowdfunding op de boederij, 2013.