BenB geeft geen geurhinder

Vraag:

Ik zit met mijn melkveebedrijf krap tegen het bedrijf van mijn agrarische buren. Ik wil een logeergebouw maar wil ook niet mijn buren belemmeren. Hoe zit dat?

Antwoord:

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) biedt bescherming aan personen tegen langdurige blootstelling aan geurhinder in gebouwen. Alleen gebouwen zijn dus geurgevoelig in de Wgv. Een gebouw is een geurgevoelig object als dat “bestemd is voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt is om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gemaakt”. Door deze omschrijving is de fantasie geprikkeld dat allerlei verblijf hieronder moet worden verstaan, zoals Bed and Breakfast en dagopvang ouderen. In een amendement van de Tweede Kamer is in het begrip het woordje ‘regelmatig’ geschrapt (2005/2006, 30 453, nr 19). Hieruit en uit eerdere uitspraken volgt dat een kortdurend verblijf in een gebouw, of dat nu regelmatig is of niet, van het gebouw geen geurgevoelig object maakt in de zin van de Wgv. Bij een logeergebouw is het dus de vraag of de personen er kortdurend (zoals recreanten) of langdurig verblijven (zoals expats). Een logeergebouw voor recreanten is zodoende in principe kortdurend en niet geurgevoelig.


ECLI:NL: RVS:2013:BZ1290; Zaaknr UTR 14/2972


 


broon www.landregels.nl   okt 2014