Plukdag akkerrand

Vraag:

Mag ik een plukdag organiseren, zodat belangstellenden bloemetjes gaan plukken uit mijn akkerrand?

Antwoord:

De status van een bloemrijke akkerrand is van belang. Is de akkerrand ingezaaid als inzet van Ecologische Aandachtsgebied of andere natuur- of biodiversiteitsteun, dan zijn die afspraken bepalend. De ecologische doelstelling staat dan voorop, afhankelijk van mogelijke details als maaidatum. Wordt de plukdag – commercieel of niet, en wellicht lastig te bedenken – ingezet voor dit ecologisch doel binnen de regels, dan is de plukdag mogelijk. Evenzo het winnen van maaisel of zaad.


De rvo meent dat een plukdag commercieel gebruik is en landbouwproductie is, en niet in een akkerrand is toegestaan. Er is niet vermeld waar dit staat; deze stelling lijkt niet houdbaar. Een akkerrand is vaak bestemd voor landbouw en dus voor commerciële productie; het is de private overeenkomst van natuurbeheer met de rijksoverheid die maakt dat de agrariër vrijwillig en wellicht tijdelijk van landbouwproductie in deze rand afziet. Een plukdag op gewone agrarische grond is te zien als oogstactiviteit en dus in principe toegestaan. Indien het plukken tot een recreatief-toeristisch hoofddoel wordt en de bloemenproductie een ondergeschikt doel wordt, dan is er sprake van een andere bestemming of gebruiksregel. Een plukdag van de bermen van eigen paden waar geen natuurafspraken gemaakt zijn, is eveneens toegestaan.


Een plukdag vereist vanwege het publieksaspect afstemming met de gemeentelijke evenementenvergunning. Een regelmatige plukdag als vast onderdeel van de bedrijfsactiviteiten moet zijn opgenomen in bestemmingsplanregels, volgens precieze uitleg.


 


Bron: www.landregels.nl HW mei 2015, bewerkt naar De Boerderij 1 mei 2015 en www.rvo.nl