Seizoenswerkers huisvesten met eigen keurmerk

Vraag:

Ik wil seizoensmedewerkers op mijn bedrijf huisvesten. De gemeente heeft regels en wijst op een keurmerk. Wat bedoelt de gemeente?

Antwoord:

Huisvesting van tijdelijke medewerkers is een gevoelig punt. Het lijkt al snel op (tijdelijke) bewoning. Het is in Nederland niet toegestaan zo maar in een gebouw (tijdelijk) te wonen. Dat betekent dat de gemeenten een apart beleid hebben over verhuur van woningen of van gebouwen voor tijdelijke huisvesting. Men spreekt ook van arbeidsmigranten.
Er zijn twee sporen: huisvesting op eigen erf of huisvesting elders in soms speciale gebouwen. De vraag hier gaat over het eerste spoor. Het tweede spoor is ook beantwoord op landregels.nl.Bij huisvesting op het eigen erf heeft de gemeente eigen regels zoals aantal m2, periode, en werkzaam op dit bedrijf. Deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Een tijdelijk gebouw kan via een aparte omgevingsvergunning. Ook wil de gemeente dat voldaan wordt aan vereisten van loonwetgeving, werktijden en verzekering, maar de gemeente gaat hier niet over.
Omdat het samenspel tussen regels en sociaal ondernemerschap van belang is bij huisvesting van eigen, tijdelijke medewerkers heeft de gemeente Bernheze voor zover bekend als eerste gemeente per juli 2015 een ‘keurmerk’ vastgesteld. Hierbij doet de ondernemer verslag van de regels van de gemeente, de vereisten van sociale wetgeving en eigen ondernemerschap. Het keurmerk is ontwikkeld door Land & Co op verzoek van Drieweg Advies BV ; info@landco.nl.
Ter aanvulling: voor huisvesting maakte de branche van uitzendbureaus het Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten via Stichting Normering Flexwonen (SNF). De goede uitzendbureaus hebben een ‘sociaal’ keurmerk via de Stichting Normering Arbeid (ABU).


bron: landregels.nl    okt 2015 HW