Starten in gewone woning

Vraag:

Ik kan een perceel van 2 ha gebruiken, met misschien het erf. Ik wil het gebruiken voor tuinbouw, verwerking en workshops. De gemeente aarzelt omdat het erf een woonbestemming heeft. Wat moet ik doen?

Antwoord:

De gemeente heeft de gronden buiten het erf bestemd voor –wat zij noemen- echte agrarische bedrijven. Volwaardigheid is dan een begrip. De gronden mogen meestal ook door anderen agrarisch worden gebruikt. De gebouwen bij een voor ‘wonen’ bestemde woning zijn niet te gebruiken voor een agrarisch bedrijf. De vraag is of de soep zo heet moet worden opgediend. In elke woning mag je zzp’r zijn en spullen opslaan. Het starten als bedrijf met workhops en verwerking kan een gemeente in een woning toestaan als een beroep aan huis. Er liggen dus voldoende mogelijkheden om te starten. Als het bedrijf nieuwe gebouwen nodig heeft, een tunnelkas of een koelcel wil plaatsen, is dit met een woonbestemming niet mogelijk of heel kleinschalig. Kortom, om echt door te groeien is een nieuwe, agrarische bestemming van het erf nodig. Als je dus wilt doorgroeien, is het gewenst van de gemeente via een zogenoemd principebesluit te horen of ze dit zien zitten. Het is in ieder geval sterk aan te bevelen eerst zelf de regels op te zoeken en te begrijpen. Heeft u contact met de gemeente vraag dan: ‘Waar staat wat ik mag’ en ‘mag ik een kopie’. De vraag ‘wat mag ik’ is onhandig.


 


bron landregels.nl hw