HISTORISCHE MOESTUINEN : een nieuwe invulling voor oude plekken.
Nieuwe oogst, voeding, organisatie en inspiratie!

  • Behoud van Historische Moestuinen door inventarisatie en beschrijving en vervolgens zorgvuldig beheer
  • Behoud en ontwikkeling door hedendaagse functie en gebruik
  • Opnieuw ingericht en beteeld, productief en beleefbaar
  • Kruisbestuiving tussen betrokken eigenaren en beheerders, tuinbazen en tuinders, delen van kennis en inspiratie

Netwerk Historische Moestuinen (advies en kennisuitwisseling voor eigenaren en beheerders) Stuur een mail of lees meer op de netwerkpagina op LinkedIn.

Heeft u hulp nodig bij de ontwikkeling van uw moestuin?

Alleen een quick scan of juist een ontwerp mét een teelt- en bedrijfsplan?

Taco IJzerman begeleidt landgoederen en ondernemers bij de start of professionalisering van een historische moestuin met ontwerp, bedrijfs- of teeltplan en coaching.

Helmer Wieringa adviseert bij vragen over beleid en ruimtelijke ordening. Benieuwd naar wat er mogelijk is?

db_090612_6707

Handreiking Historische Moestuinen

Praktische werkdocument met voorbeelden en de vier sleutelfactoren. Download (pdf).

Hennes Claassen, Taco IJzerman en Dorothée Koper vertellen over (hun passie voor)
Historische Moestuinen in Verhalen van Holland Buiten 

Historische Moestuinen waarbij we met advies, ontwerp of beheer betrokken zijn. 
Nog een aantal Historische Moestuinen op buitenplaatsen en landgoederen (sKBL).

In 2021 inventariseerde Taco de Historische Moestuinen in Landgoederenzone Zuid-Holland voor Erfgoedhuis Zuid-Holland. Inventarisatie Zuid Holland.
In 2022 deed hij dit samen met bureau SB4 voor provincie Utrecht.

Regelmatig zoeken we tuinders / beheerders voor een nieuwe plek of juist een passende plek voor een ambitieuze ondernemers op zoek naar een tuin. Zoek jij een plek of juist een tuinder? Vul dan je zoekvraag in op Landgilde

Historische groenten, vergeten of (op)nieuw ontdekt?

Het Centrum voor Genetische Bronnen heeft de Oranje lijst van groenterassen samengesteld. Ga hier naar de oranje lijst. De lijst bestaat uit de groenten- én fruitrassen die daadwerkelijk werden geteeld in de periode vanaf 1850 tot 1950,  die het uitgangsmateriaal zijn van onze nieuwe rassen en waarvan een aantal nog (of weer) worden geteeld.

historische moestuin Hex

Sleutels naar de Toekomst

Waar vroeger alle inspanningen gericht waren op de teelt en bewaring van groenten en fruit voor jaarrond gebruik, genieten nu bezoekers van groei en bloei, worden mensen ontvangen met de smaken van het seizoen, leren kinderen over teelt en pronken (haast) vergeten groenten naast nieuwe modieuze gewassen uit verre streken.

Historische moestuinen blijken een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe verbindingen tussen mens en geschiedenis, voeding, seizoenen en aarde. De sfeer van een omsloten tuin, waarbinnen een eigen klimaat en orde heersen, is aansprekend voor de 'moderne mens'.

Wij zoeken met eigenaren, beheerders en tuinders naar een toekomstgerichte koers waarbij de historische context de drager is. We ontwikkelden vier sleutelfactoren om te komen tot een goede basis voor (her-)inrichting, beheer en de exploitatie of 'behoud door ontwikkeling'.