De partners in Land & Co werken sinds 2001 samen aan verduurzaming van de landbouw, biologische landbouw en professionele ontwikkeling van ondernemers. Wij bieden advies, kennisontwikkeling, training en coaching.

Duurzame en biologische landbouw en individuele ontplooiing van mensen vormen ons werkterrein. Onze projecten draaien altijd om mens en aarde (landbouw, natuur, voeding, landelijk gebied, ondernemerschap, ontwikkeling).

Onze missie:

mens en aarde
wezenlijk verbinden

Land & Co is een partnerschap van zelfstandige dienstverleners. Onze kracht ligt in vernieuwing en verduurzaming van de agrarische bedrijfsvoering en ondernemerschap.

Wij werken aan praktische resultaten, samen met provincies en gemeenten, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen, praktijkgroepen, landbouwbedrijven en landgoederen.

We werken samen als zelfstandigen vanuit zakelijke gelijkwaardigheid, creativiteit, onderlinge kruisbestuiving en elkaar aanvullende kennis en ervaring, in ieder project in een wisselende samenstelling.

Als team werken we actief aan onze gezamenlijke ontwikkeling. We reserveren tijd en geld voor momenten van uitwisseling, reflectie en waardering.

LIAN KASPER

Programma-maker en trainer op het raakvlak van landschap, natuur en mens. Centraal staan de relatie tussen mens en natuur en duurzaam leiderschap in tijden van klimaat- en ecologische kantelingen.

MARIA van BOXTEL

Enthousiasmerend projectleider biologische en duurzame landbouw. Ontwikkelen nieuwe landbouwbedrijven en bedrijfsopvolging. Verduurzamen pachtuitgifte. Bedrijfsplan verbrede of biologische landbouw. Trainingen en workshops voor agrarische ondernemers.

TACO IJZERMAN

Creatief en praktisch advies, ontwerp, begeleiding, teelt- of bedrijfsplan en (tijdelijk) beheer.
Coaching en inspiratie bij persoonlijke en professionele ontwikkeling,
ondernemerschap en communicatie.

HELMER WIERINGA

Scherpe analist, omdenker, concept-bedenker, ontwerper van afspraken en regels die werken. Bruggenbouwer en 'rechter'. Omgevingswet, landbouw, verbreding, land art. Bedrijfsopvolging. Voor principeverzoek, beleidsnota en advies.