Mens en Natuur

BEDRIJFSSTART en OPVOLGING

Matching, begeleiding en training bij start en opvolging in de biologische landbouw
Biologische landbouw klaver 00ed35a

BIOLOGISCHE LANDBOUW

Bedrijfsadvies, bedrijfsplan, omschakelen naar biologische landbouw, verduurzamen pacht.
De kleine moestuin bij kasteel Hex, Belgisch Limburg

HISTORISCHE MOESTUINEN

Een hedendaagse functie voor een historische plek, productief, recreatief of educatief. 
Training en Coaching

TRAINING en BEGELEIDING

Training en begeleiding in ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling, bij bedrijfsstart of overname.
Verbrede landbouw Foto Dick Boschloo db_090905_1985

VERBREDE LANDBOUW

Korte keten, recreatie, zorg, natuurbeheer, trainingen en workshops. Multifunctionele landbouw en wet- en regelgeving.
44117071_2267398873496528_1283105446567084032_n

MENS-NATUUR RELATIE

Workshops, training en coaching en vieringen over de verbinding tussen mens en aarde.
Tongeren e.a. 095

LAND-GOEDEREN

Verduurzaming van landgebruik en beheer, voorlichting pachters, nieuwe functies en samenhang.
IMG_4464

RUIMTELIJKE ORDENING

Bestemmingsplannen, gebiedsvisies en wet- en regelgeving.
strokenteelt

INNOVATIE

Vernieuwing in de landbouw en opzetten innovatieve netwerken. Werkrichting: duurzaam en veerkrachtig. Voorbeeld: strokenteelt
db_100924_8192

BEDRIJFSPLAN en -ADVIES

Een bedrijf starten, professionaliseren of opvolgen.
Financiering met crowdfunding, erfpachtfinanciering, grondfondsen e.d.