Innovatie

Vernieuwing in de landbouw: nodig om de uitdagingen van de toekomst op te pakken. Wij werken graag aan innovatie. Zo stimuleren we nieuwe initiatieven, producten en netwerken. Verspreiden we kennis en geven we mensen bestaansrecht in de landbouw en de keten eromheen.

Wij innoveren graag richting agro-ecologie en verduurzaming. Agro-ecologische technieken die samenwerken met de natuur versterken. Processen die sociale structuur en kennisdelen versterken. En een economisch resultaat opleveren.

strokenteelt

Vragen?

Neem contact op met Maria van Boxtel

Onze projecten:

  • Innovatietraining Strokenteelt met WUR en ERF BV Lees meer
  • Colorado Beetle Catcher: mechanische plaagbestrijding Zonnegoed en Maatschap Dames en Heeren Vos (POP3 aanvraag)
  • Duurzame stal en hooidrogerij Natuurlijk Genoegen (POP3 aanvraag)
  • Kwartiermaker Cluster Agro & Food Innovatie: opzetten innovatief netwerk Lees meer