Programma-maker en trainer:

…in de relatie tussen mens en natuur

...in het aanjagen van natuurinclusief onderwijs

...in het navigeren tussen wanhoop en inspiratie in tijden van klimaat- en ecologische ontwrichting

Ik ben opgeleid als landschapsarchitect (Wageningen UR) en heb een overkoepelende blik op landschappelijke ontwikkelingen, waarbinnen de relatie tussen mens en natuur een centrale rol spelen. Mijn passie ligt in het ontwerpen van programma’s en trainingen op het snijvlak tussen mens, landschap en natuur. Ik ben facilitator van het Werk dat weer Verbindt van Joanna Macy en zet elementen van deze methode in om uitwisseling en verdieping te faciliteren.

Nadere CV informatie: LinkedIn

PROJECTEN

MORE NATURE DEEPER EDUCATION - Aanjagen van natuur-inclusief onderwijs met st. NatuurCollege. Organiseren van dialoog, evenementen en docenten-bijscholing.

KALAPA/ACTIVE HOPE trainingen - Trainingen en workshops voor organisaties en particulieren over mens-zijn in deze uitdagende tijd, en de relatie tussen mens en natuur gebaseerd op het werk dat weer verbindt van Joanna Macy.

REGENERATIVE CULTURES vak - Keuzevak voor studenten (WUR) over duurzaam leiderschap en de menselijke relatie tot de natuur. Gebaseerd op interactieve methodes zoals het werk dat weer verbind van Joanna Macy.

ACADEMIE VOOR LANDSCHAP - In samenwerking met de NVTL en Staatsbosbeheer organiseert de WLO een academie voor landschap, een jaarlijkse serie werk-colleges over actuele thema's voor landschapsprofessionals. Dit jaar is het thema 'omgaan met klimaatverandering'.

COACHING - Lian is als levens- en loopbaancoach vooral betrokken bij jong-volwassenen bij het bepalen van de koers in het leven. Ze is o.a. actief als Academic Consultancy (ACT) Coach voor de Universiteit van Wageningen, als trainer bij Hoogendijk Coaching en Opleiding en als begeleider voor starters in de biologische landbouw voor Landgilde.

LANDGILDE - Met advertenties op Langilde.nl, training en begeleiding bij start en opvolging wil Landgilde vraag en aanbod in de biologische landbouw bij elkaar brengen. Met startersdagen en de 4-daagse training 'van Droom naar bedrijf' helpen Lian en Maria starters om hun droom in de biologische landbouw waar te maken.