De natuur en de seizoenen kunnen een fijne omgeving bieden om te ontspannen, te verbinden en op te laden, maar ze zijn ook een heldere spiegel voor je eigen ontwikkeling.

Taco gebruikt de natuur als metafoor tijdens coaching en andere begeleiding. Hij viert hij de acht jaarfeesten als eikpunten en verbinding met de natuurlijke ritmen. Hij is hierin ook gastvoorganger bij vrijzinnige gemeenschappen.

Vliegschaamte en landschapspijn? Stil durven staan bij onze invloed op de natuurlijke omgeving kan overrompelend zijn, verlammend.

Lian kent de wegen naar verbinding met je gevoel én met je omgeving.

 

Kalapa - Wilde Wijsheid voor de 21ste eeuw

Schep je je omgeving met vork en lepel?

Wat we eten, maakt ons landschap.

Eet je Uitzicht is een participatieve methodiek om de samenhang tussen voedsel, landschap en mensen te begrijpen en te vernieuwen.