Omschakelen naar biologisch

Omschakelen naar biologisch: een belangrijke keuze. Vaste uitgangspunten voor biologische boeren zijn het gebruik van natuurlijke mest en een biologische bestrijding van ziekten en plagen. Dieren krijgen voldoende frisse lucht, daglicht, stro en ruimte.

Biologische landbouw heeft een integrale en systeemgerichte aanpak die ons goed past. Wij verzorgen daarom graag omschakelprojecten met meerdere bouwstenen: velddagen, open dagen, omschakelcursussen, individuele omschakelplannen. Onze projecten biologische landbouw bieden boeren en tuinders hulp in hun keuzeproces naar omschakeling.

bedrijfsplan en advies Lingehof0121

Neemt contact op
met Maria van Boxtel

De biologische landbouwnormen gelden in de hele EU en zijn in Nederland vastgelegd in de Landbouwkwaliteitswet. Biologische landbouw is daarmee de enige vorm van landbouw waarbij het hele bedrijfssysteem juridisch is vastgelegd. Deze juridische vastlegging is strategische in te zetten – van beleidsplan tot pachtcontract – om verduurzaming mogelijk te maken.

Samen met rentmeesters of grondeigenaren denken we graag mee in slimme combinaties biologische landbouw met natuur, publiek of korte keten. Uiteraard met een verdienmodel.