Ruimtelijke Ordening

 

Ruimtelijke ordening

Voor gemeenten gaat het om een goede visie op het buitengebied (wat willen we en hoe willen we dit met burgers afspreken). Kringlooplandbouw, nieuwe natuur, voedselagenda: alles moet leiden tot kwaliteit. Hoe uitnodigingsplanologie? Hoe nieuwe thema’s landbouw in Omgevingsvisie en Omgevingsplan?

Helmer’s specialisme: betere regels ontwerpen, sturen op principes, kwaliteit inzetten via Omgevingswet, ambtelijke coaching op kwaliteit en werkbaarheid. Maar ook: agrarische toets volwaardigheid, bemiddeling, ‘rijdende rechter’.
Zijn notities Omgeving & Wet staan op www.HelmerW.nl, ook met nieuwsbrief voor toezending laatste notitie.

Voor ondernemers gaat het om bouwplannen en gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen. Het is nodig om alle wetgeving na te gaan voor uw idee. Helmer helpt u aan overzicht; wat moet u wanneer weten? Voor Helmer geldt altijd: u wilt omgevingskwaliteit en duurzaamheid. Helmer organiseert uw planuitwerking door de inzet van jonge zelfstandige professionals.

Helmer’s specialisme: eerlijk zeggen of en hoe uw idee haalbaar is. Brugbouwer tussen u en gemeente. Aanbod: leergang, jong professionals voor uitzoekwerk.

alternatieve tekst

 

Helmer Wieringa voor R.O. en Omgevingswet. Mail uw vraag.

Landregels

Landregels is onze verzamelplek voor vragen & antwoorden, opgenomen als infopunt op Landgilde.  
Onze insteek is dat kennis van de hoofdprincipes van wetten rust in het hoofd geeft om er mee om te gaan. Er is te veel aandacht voor de afgeleide (maar nodige) details. Iedereen heeft afspraken (regels) nodig. We kunnen niet zonder. Daarom: betere regels (en niet per se: minder regels).