De website van Stichting de Gastvrije Aarde is te gast op de website van Land & Co

de gastvrije aarde

 

Stichting de Gastvrije Aarde heeft tot doel:

Het zonder winstoogmerk ondersteunen of opstarten van initiatieven die willen bijdragen aan respect voor en verbinding met de Aarde. De initiatieven kunnen gericht zijn op:

  • Biologische landbouw, voeding en gezondheid, biodiversiteit en klimaatvragen,
  • Plattelandsontwikkeling en stad-land-relaties in Nederland,
  • met inbegrip van kennis, onderwijs, kunst en cultuur.

De stichting vertrekt vanuit het idee dat kennis van de voedselproductie en direct contact met voedselgewassen en natuur een vruchtbaar en ‘natuurlijk’ anker zijn voor de moderne mens.

De persoonlijke ervaring met natuurlijke groei, voedselproductie en de loop der seizoenen is heel ‘voedend’. Zo kunnen wij ons meer bewust zijn van het jaarverloop en onze plek in de wereld.

Praktisch:

Sinds 2012 beheert de stichting gelden voor activiteiten gericht op haar doelstellingen, voor de helderheid onderverdeeld in projecten. De initiatiefnemer van dergelijke projecten legt zijn of haar plannen voor aan het bestuur, waarna het bestuur in overleg met de initiatiefnemer beslist over de besteding binnen dit project.

Het bestuur vraagt tevens – in samenwerking met de initiatiefnemers van projecten - bij andere stichtingen met een goed doel om mede-financiering van de maatschappelijke projecten.

CONTACT

Stichting de Gastvrije Aarde

Costerweg 1D
6702 AA Wageningen
Contact mail: hwieringa@landco.nl

K.v.K. - 09114156

BESTUUR

Joris van der Kamp - voorzitter
Miriam van Bree - secretaris
Helmer Wieringa - penningmeester

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar taken

gastvrije aarde

De naam is ontleend aan het boek 'De gastvrije aarde' van Clarissa Pinkola Estés. Hierin vertelt zij een aantal verhalen, in elkaar geschoven als matroesjkapoppetjes, die uit haar eigen familiekring (Hongaars-Joodse immigranten in Amerika) stammen. Centrale figuur is haar legendarische oom Zovár, een Hongaarse boer die de gruwelen van de naziterreur overleefde en in Amerika een nieuw bestaan opbouwde.

In het sprookje van de dappere dennenboom die zijn levenscyclus voortzet als een hoopje as dat schrale grond vruchtbaar maakt, huist de kern van Zovárs overtuiging dat de geduldige aarde de gastvrijheid van een echte gastvrouw bezit. De troostrijke boodschap is duidelijk: het leven vernieuwt zich voortdurend. Citaat grotendeels van bol.com.

Landgilde (doorlopend)

Landgilde is een educatief en verbindend platform met als doel het waarborgen van de continuiteit van biologische landbouwgrond. Bewustwording van tijdige overdracht: dit draagt bij aan een succesvolle bedrijfsstart en overname in de biologische en multifunctionele landbouw. Zodat mooie initiatieven voortgang kunnen vinden en een nieuwe generatie aan de slag kan met duurzame voedselproductie in samenhang met de natuur en biodiversiteit

Bellis Perennis

Op je weg naar duurzaamheid is soms ruimte nodig om te leren, te wroeten in de aarde en te experimenteren. Dit project ondersteunde als er in deze fase kosten zijn. Denk hierbij aan initiatieven zoals buurttuin, kruidentuin, schooltuin, educatieve tuin, hoekje natuur aanleggen, voedselbossen. Bellis Perrenis is enkel bedoeld voor niet-bedrijfsmatige initiatieven zonder winstoogmerk. Het budget is helaas geheel besteed en het fonds is inmiddels gesloten

CSA

Community Supported Agriculture (CSA) verbindt de consument direct met voedselproductie door zelf-oogst en groentepakketten meteen van het land. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen initiatiefnemers van CSA tuinderijen stond nog in de kinderschoenen. Het project CSA maakt het kennisdelen verder mogelijk door studie en scholing, zoals de jaarlijkse CSA conferenties. Dit leidde in 2020 tot de opstart van het CSA netwerk.

Rol Later 

Het project Rol Later maakt uitwisseling mogelijk tussen bevlogen plattelandsdeskundigen die zich inzetten voor een duurzame plattelandsontwikkeling. Met jaarlijkse bijeenkomsten en excursies houden de deelnemers elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en methoden in de planologie.

Netwerk BIC

Het Netwerk Biologische Info Centra is een netwerk van educatieve biologische boerderijen. Het project ondersteunt de activiteiten van de leden van het netwerk, voor lessen met schoolklassen, boerderijbezoek en excursies. Doel is het laten ruiken, voelen en proeven en beleven van de duurzame landbouw.

Helende Beelden (2013-2017)

Het project Helende Beelden organiseerde met scholieren digitale fotolijstjes voor kwetsbare en oudere mensen, met beelden van landschappen van hun jeugd. Zo brengen we de verbinding met natuur en landschap naar mensen die zelf moeilijk naar buiten kunnen. De natuurbeelden voeden de herinnering van de ouderen en dragen bij aan genezing en menselijk welzijn.

Land Art (2005-2016)

Het project Land Art ondersteunde lokale initiatieven die samenwerkten voor het realiseren van Land Art. Land Art is opvallende kunst in het landschap. Land Art zorgt voor een prikkelende nieuwe bril en levert bewustwording op in landschap en voedsel. Het project ondersteunde de realisatie van Eurolandart 2005-2016 met lokale activiteiten in Nederland. Eurolandart is een samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Kroatië.

Future Farmers (2012-2014)

Dit project ondersteunde de fondsenwerving voor twee jonge filmmakers voor het Future Farmers project. Dit project verzamelt en verspreidt inspirerende voorbeelden van startende, jonge boeren door heel Europa. Het doel is een nieuwe generatie boeren te inspireren en hen aan te moedigen in hun streven naar een duurzame voedselproductie, met natuur en biodiversiteit als extra opbrengst