db_090620_8792x

Wij houden van contact tussen burger en boer en dragen graag bij aan de versterking hiervan. Liefst zo dat het platteland er meer aan verdient dan schouderklopjes. We ondersteunen daarom graag boeren(groepen) die hun producten of diensten direct verkopen, vanaf de boerderij of via een streekformule. Met een originele of juist een hele simpele aanpak.

Ook beleidsmatig kan multifunctionele landbouw een aanwinst zijn. Hiermee realiseer je gebiedsdoelen van leefbaarheid, ondernemen op het platteland en sociale cohesie. Wij stellen graag beleidsplannen of -evaluaties op die deze beweging ondersteunen.

Onze projecten:

  • Streekplein op de Bio-Beurs, jaarlijks in januari,
  • Culinaire activiteiten op de boerderij: verbind je bedrijf met klanten. Zoals in de projecten Kom ’s op ons Erf in Zuid-Holland en Noord-Brabant,
  • Versterking Biologische Boerenmarkt: aanvullende afzetkanalen en promotie van de boerenmarkt in Utrecht,
  • Evaluatie beleidsplannen multifunctionele landbouw provincie Noord-Brabant.

Verbreding is een onderdeel in veel van onze projecten omdat toekomstgerichte landbouw een aantal maatschappelijke en ecologische uitdagingen kan helpen oplossen; het soms extra inkomen oplevert en vaak een middel is om de verbinding met de omgeving te versterken.

Dat de landbouw veel meer functies kan vervullen dan de productie van voedsel alleen, dat krijgt op steeds meer plekken vorm:

  • verkoop aan huis, ontwikkeling van streekproducten, verwerking op het eigen bedrijf,
  • verbinding en vitaliteit op het platteland door o.a. educatie, recreatie, zorg, ruimte bieden aan startende ondernemers en CSA - 'community supported agriculture',
  • groene diensten zoals natuur- en landschapsbeheer, aandacht voor biodiversiteit, klimaat- of voedselbosjes,
  • waterbeheer of energieopwekking.